[ Discussion Paper ] Tracking Reproductivity of COVID-19 Epidemic in China with Varying Coefficient SIR Model
Haoxuan Sun, Yumou Qiu, Han Yan, Yaxuan Huang, Yuru Zhu, Jia Gu, Song Xi Chen
Journal of Data Science . 0, (): 2 - .