Tracking Reproductivity of COVID-19 Epidemic in China with Varying Coefficient SIR Model
Haoxuan Sun, Yumou Qiu, Han Yan, Yaxuan Huang, Yuru Zhu, Jia Gu, and Song Xi Chen
Journal of Data Science . 2020, (3): 455 -472 .  DOI: 10.6339/JDS.202007_18(3).0010