Rejoinder: “Tracking Reproductivity of COVID-19 Epidemic with Varying Coefficient SIR Model”
Haoxuan Sun, Yumou Qiu, Han Yan, Yaxuan Huang, Yuru Zhu, Jia Gu, and Song Xi Chen
Journal of Data Science . 2020, (3): 480 -482 .  DOI: 10.6339/JDS.202007_18(3).0014