The Real-time Effect of Public Health Interventions on the COVID-19 Epidemic in Hubei Province 
Jiamin Liu, Ze Chen, Jianqiang Zhang, Yanyan Ouyang, Xu Guo , and Wangli Xu
Journal of Data Science . 2020, (Volume S1): 61 - .  DOI: 10.6339/JDS.202012_18(S1).0006